A CLLD program

A CLLD keretében a körmendi helyi közösségeknek lehetőségük nyílt az EU Rendelet és a TOP 7. prioritása feltételeinek megfelelő helyi fejlesztési stratégia megalkotására, amely teret biztosít a helyi társadalom megújítására, a helyi közösségek megerősítésére, tudatosságának fokozására.
A prioritástengely  célja, hogy városunkban a helyi lakosság, a civil szervezetek, a vállalkozások és az önkormányzatok közös együttműködésével, illetve kezdeményezésére integrált és közösségek fejlesztését és helyi a identitástudatot elősegítő, elsősorban kulturális , közösségi tartalmú, a helyi gazdaságfejlődését támogató stratégia készüljön, amely alapján olyan helyi kezdeményezésű fejlesztési programok valósulnak meg, amelyek  összehangoltan képesek a TOP ERFA és ESZA forrásait maximálisan használni. A prioritási tengely ERFA intézkedése a kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztésére, megújítására  irányul. Az intézkedés célja, hogy a Körmendi Helyi Akciócsoport (HACS) a közösség széleskörű  bevonással elkészült helyi fejlesztési stratégia alapján, a körültekintően kijelölt közösségi és kulturális tereinek fizikai újragondolását, ill. fejlesztését hajtsuk végre a közösségek összetartozásának megerősítése és a helyi gazdaság fellendülése érdekében. Az intézkedés keretében a zárt és szabadtéri kulturális és közösségi terek fejlesztése, kínálatuk bővítése kap teret, lehetőség szerint hozzájárulva a helyi gazdaság fejlesztéséhez is (indikatív célja: városi kulturális és közösségi terek megújítása, illetve eszközeinek fejlesztése; városrészi közösségi terek felújítása, bővítése, fejlesztése, kreatív, új szolgáltatások befogadására alkalmas térré alakítása; közterek "közösségi tér funkcióinak" bővítése).


A prioritási tengely ESZA intézkedése a körmendi helyi közösségszervezésre, programokra új lehetőségekre irányul a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva. Az intézkedés a zárt és szabadtéri közösségi és kulturális terek fejlesztésekhez szorosan kapcsolódó, azokat hatékonyan kiegészítő közösségszervezési-, és fejlesztési, a helyi identitást megerősítő, a kötődést az összetartozás érzését elősegítő tevékenységeket valósít meg (szintén indikatív célja: helyi közösségszervezési tevékenységek; helyi identitást erősítő tevékenységek; megújított infrastruktúra közösségi használatát biztosító megoldások kialakítása, kulturális, közösségi programok szervezése és lebonyolítása; helyi aktivitást az elszigetelt közösségek társadalmi szolidaritást helyi, közösségi alapon működő gazdaságfejlesztési megoldások népszerűsítése, kialakítása, elterjesztése, stb.).


Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése


Városrészi közösségi terek infrastrukturális megújítása, bővítése, eszközeinek fejlesztése, kreatív, új izgalmas térré alakítása, beleértve az önkormányzati, nonprofit és egyházi tulajdonú közösségi tereket is. A beavatkozás keretében a leromlott  állapotú közösségi terek újragondolása és felújítása fog megtörténni oly  módon, hogy a helyi közösségek  különböző célcsoportjainak igényeit minél összehangoltabban tudja kiszolgálni. A fiataloknak szabadidős terek - pl.: vívó terem , gördeszkás vagy  biciklis gyakorlópálya stb. - kiépítése, míg a kisgyermekeseknek hagyományos, ugyanakkor rendkívül biztonságos szolgáltatások garantálása - pl. új játékok kihelyezése - míg az idősebb korosztálynak a közösségi élmények megélését elősegítő eszközök telepítése