A körmendi Clld története, lezárása

  nyomtatási kép
2016. évben széleskörű összefogással a helyi köz-, vállalkozói és civil szféra több mint 30 képviselőjéből megalakult a Körmendi Helyi Közösség Helyi Akciócsoport, mely konzorciumi pályázat keretében létrejött Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában fogalmazta meg a fejlesztési elképzeléseit. 
Közös célunk volt, hogy a körmendi közösségek, vállalkozások és a város önkormányzata által a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájában megfogalmazott hosszú távú közösségi és kulturális fejlesztések, valamint a pályázaton elnyert 250 millió forint pályázati forrás felhasználása tudatos módon, a helyi közösség céljainak, igényeinek szem előtt tartásával, a helyi köz-, civil és vállalkozói szféra szereplőinek széleskörű bevonásával valósuljon meg a lehető legnagyobb hatékonyság mellett. 
Azóta lázárult a pályázati szakasz, minden szervezet átgondolta és papírra vetette azon terveit és elképzeléseit melyek a közösség és erősödését szolgálják, gazdagítják annak rendelkezésre álló eszközeit. 
 A közösségek építésében minden mindennel összefügg, nem lehet egyedi fejlesztésekben gondolkodni, hanem egymásra épülő integrált megoldásokra van szükség, amelyeket a településen élők elfogadnak, támogatnak. Mi is erre törekedtünk, ötletek kelnek életre, együttműködések jönnek létre nap, mint nap annak érdekében, hogy Körmenden bővüljön, az megújuljon a nyitott vagy zárt szabadidős tevékenységeknek teret adó helyek száma, új utak nyíljanak meg a kreativitásnak, az innovációnak, a kultúrának és a közösségi életnek. 
Fontosnak tartjuk, hogy a CLLD pályázat keretében a közösségközpontú, alulról építkező, helyi partnerségen alapuló városfejlesztési programok, stratégiák kialakításával lehetőségünk nyílik támogatni az innovatív, egymással és a környezetükkel együttműködni képes, önmagáért tenni akaró és tenni képes, kezdeményező közösségeket.  
Közösségi, kulturális és szabadidős programok megvalósítása Körmenden című felhívásra 11 pályázat érkezett melyeket támogatásra javasolta a bizottság, összesen 73 millió Ft összeg áll rendelkezésre e programok megvalósításához.  Több nagyszabású sport, kulturális rendezvény aratott zajos sikert, vonzott baráti társaságokat, családokat az eseményekre. Vannak olyan közösségi, nagyobb tömegeket megmozgató események melyeket a szervezők elhalasztani kényszerültek a kialakult járványügyi helyzet miatt, ezeket 2020 nyarán és a kora őszi időpontokban pótolták, csupán néhány esemény húzódott át a 2021 II. félévére A járványhelyzet miatt egy kedvezményezett visszavonta pályázatát így a felszabadult keret erejéig ismét lehetőség nyílt pályázatok benyújtására, ezek feldolgozására, ezen program megvalósítása a cipőgyári emlékek felelevenítéséhez köthető 2021 őszén valósult meg.

A Szabadtéri nyitott és fedett közösség-szervezési terek felújítása és kialakítása című felhívásra 1 pályázat érkezett, mely játszóterek fejlesztést célozta 5 helyszínen 16 eszköz beszerzésével és telepítésével összesen 19,25 millió forrás felhasználásával megtörtént melyet most már egy éve használnak megelégedéssel a városlakók. A Település Szintű Közösségi-, Kulturális-, és Sport tevékenységekre alkalmas felszerelés és eszközállomány fejlesztése című pályázati felhívásra 7 pályázat érkezett 7 millió Ft forrásigénnyel mely a pályázó szervezetek eszközfejlesztését támogatja, ezen eszközök beszerzése megtörtént, jelenleg a pénzügyi elszámolásuk van folyamatban. 
A nemzetközi kapcsolatok ápolását és további építését célzó projektek (10,25 millió Ft) a cseh és finn testvérvárosok valamint körmendi fiatal táncosok és gimnazisták bevonásával várhatóan 2022 nyarán tudnak megvalósulni. Sajnos itt is a járványhelyzet alakulása miatt kényszerültek a szervezők a programok halasztására.
2020 év második felében lezárult egy infrastruktúrafejlesztésre irányuló helyi felhívás (103 millió Ft) is mely, a Berzsenyi utcában található sok közösségnek találkozási pontként szolgáló közösségi terek, termek és kiszolgáló helyiségek megújítását foglalja magában és biztosítja egy régi épület továbbélését a belvárosban. Jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban, a kivitelezési munkálatot várhatóan még az idei évben elkezdődnek. átadása 2022 júniusban várható A korábban kulcsprojektként megismert mozi épület korszerűsítése sem marad el, hanem egy másik bővebb lehetőségeket kínáló pályázat keretében találta meg a város vezetése a módját annak, hogyan segítheti a városban működő szervezetek munkáját a jövőben. 

Rendezvények, Programok

A támogatások intenzitása: 100%. 

1.Faludi Ferenc  Könyvtár : 3.997.493 Ft
Cél Körmend városában élő generációk teljes körét felölelően olyan kulturális kínálat nyújtása, mely hozzájárul a településhez való kötődés erősítéséhez azáltal, hogy rávilágít és felhívja a figyelmet a város történelmének eseményeire, a gyermekkorosztálytól kezdve az időskorúakig bezárólag. Új közösségeket hoz létre, de erősíti is a régi közösségekhez való tartozást, ráirányítja a figyelmet arra, hogy sokkal jobb egy közösséghez tartozni és azon belül élni, mint magányosnak lenni.
Ugyanakkor egyes programokon célunk, hogy az „ép testben ép lélek” eszméjének is megfeleljünk, a kultúra, illetve a sport összekapcsolása révén. Hisszük, hogy a pályázatunkba benyújtott programok megvalósítása szolgálja azt a nemes célt, hogy jó körmendinek lenni.

A programok 2021 májusában online lezárásra kerülnek, pénzügyi elszámolása folyamatban van.
2.Bereki Bárkás Egylet Egyesület 3.048.000 Ft
A Rábához köthető 4 darab aktivitást magába foglaló program, mely a a Rábára mint természeti kincsünkre hivja fel a figyelmet.
3. Körmendi amatőr színjátszó társulat : 2.997.200 Ft
A pályázó neve: Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár
A projekt száma:  TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00616
A projekt címe: Rába-parti Színjátszó Fesztivál
A támogatás összege: 2.997.200 Ft
 
A Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár projektjének címe: 
Rába-parti Színjátszó Fesztivál 2019-2020, amelyet az intézmény saját előadóművészeti csoportjával, a Körmendi Kastélyszínház Társulattal kíván megvalósítani. A színjátszás hosszú évek óta része a város kulturális palettájának, a 20. század folyamán szinte végig működött ilyen jellegű közösség, de működésére a szakaszosság volt jellemző. A színházi csoport 1995-ben alakult újjá a régi hagyományokat alapul véve. A társulat azóta zavartalanul működik, sikerei messze viszik a város hírnevét. A körmendi szereplések mellett az amatőr színjátszó társulat vendég fellépéseket is vállal a környező településeken, de aktívan részt vesz hazai és nemzetközi színjátszó fesztiválokon is, nagy sikerrel. 

Jelen projekt egy Körmenden megvalósuló Rába-parti Színjátszó Fesztivál megszervezésére irányul, amely régi vágya a helyi művészeti közösségnek. A programot hagyományteremtő szándékkal kezdeményezte az intézmény, karöltve előadóművészeti csoportjával, a Körmendi Kastélyszínház Társulattal. A megvalósítás kapcsán mindjárt két esztendőt jelölt meg a pályázó intézmény (2019, 2020), hiszen célja a hosszú távú fenntarthatóság.    

A Rába-parti Színjátszó Fesztivál programot első alkalommal 2019-ben rendezi meg.
A programot a színjátszók kezdeményezték, céljuk a közösségi kohézió erősítése, a közösségfejlesztés, a civil közösségek bemutatkozásának biztosítása, valamint nyitás a nagyközönség felé, korosztályi megkötés nélkül. A körmendi színjátszó csoport a város kiemelt művészeti közössége, programja hiánypótló és teljesen új, ám igény mutatkozik rá közösségi, városi és térségi szinten is.

A Rába-parti Színjátszó Fesztivál két programot foglal magába, két egymást követő évben, amelyet a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár 2019 augusztusában és 2020 augusztusában tervez lebonyolítani.  
A projekt arra törekszik, hogy az egyes programokba bevonja a különböző területeken működő közösségeket, épít a helyi csoportokra, de hazai és határon túli magyar alkotó műhelyeket is beszervez a program megvalósításába. A program a célközönség aktivizálásával kezdődik, cél a projekt kapcsán elsősorban az, hogy nagyobb közönség előtti szereplést biztosítson a város kiemelt csoportjának, erősítse a művészeti és alkotó közösségek közötti együttműködést és megszólítsa a különböző korosztályokat, hogy aktív részvevői legyenek a fesztiválnak. 

A programelemek között szerepel: szabadtéri kiállítás színházi fotókból, szakmai kerekasztal beszélgetés neves művészekkel, színházi-társulati vezetőkkel, amatőr színészekkel, alkotókkal. A fesztiválon több amatőr színjátszó csoportot látunk vendégül az első évben (Márkó, Homokbödöge, Érmihályfalva (Románia), Vasvár 1,2, Bük, Torony. A fellépők köre azonban még bővíthető. 
Szakmai eredmény lehet a színvonal, valamint a fellépők számának emelése évről-évről, valamint az, hogy mindig több helyi embert szólít meg, épít a város adottságaira, figyelembe veszi a helyi polgárok, helyi közösségek igényeit. 
 
PROGRAM I.
2019. augusztus 30-31 - szeptember 1.
Három napos színházi programfolyam, helyszíne Körmend, Bárkaház, szabadtéri színpad. A repertoárban szerepelnek mesék, vásári komédiák és könnyedebb hangvételű darabok, megszólítva több korosztályt. A programra meghívást kaptak neves művészek, akik nem zsűriznek, de szakmailag segítik, tanácsokkal látják el a fellépő amatőr közösségeket. A rendezvényben helyet kap „társművészetként" a képzőművészet is. A vidéki civil közösségek mellett megszólítják a helyi csoportokat is, a kézműves alkotó műhelyek tagjaival játszóházat terveznek a legkisebbeknek, a Senior Néptáncegyüttest és a Városi Fúvószenekar Egyesületet pedig közös szereplésre invitálják.  

PROGRAM II.
II. RÁBA-PARTI SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL (2020)
A 2019-es programokra építkezve 2020-ban második alkalommal rendezik meg a Rába-parti Színjátszó Fesztivált hasonló tematikával, mint az előző évben. A 2020-as évben változna a megszólított közösségek köre, a fellépők köre és lehetőségeink szerint bővítenék a fesztivált profi fellépőkkel is, továbbá képzőművészeti aktivitásokkal is.
Színjátszó fesztivál 2020 nyarán lezárult, pénzügyi elszámolása folyamatban van.
4.Körmendi Kulturális Központ-Tavaszi Közös Napok 18.355.699 Ft
 Tavaszi Közös Napok szerepe egyrészt a közösségek fejlesztése, támogatása, másrészt pedig a turizmusban résztvevők számára kulturális, szórakoztató, mégis a település egyediségét hangsúlyozó programok felsorakoztatása. Mindezek együtt helyspecifikusak ugyan, mégis megfelelőek arra, hogy a város, a régió, valamint az ország kultúráját, szellemi-kulturális örökségét bemutassák.

A programok 2019 májusában lezárultak, pénzügyi elszámolása folyamatban van.
5. Körmendi Kulturális Központ - Gazdag Örökség értékes Jövő 20.602.746 Ft

GAZDAG ÖRÖKSÉG-ÉRTÉKES JÖVŐ
 
Projekt megnevezése: GAZDAG ÖRÖKSÉG-ÉRTÉKES JÖVŐ   /2019. augusztus 19-2020. augusztus 19./ 
 
Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00592 
 
Kedvezményezett neve:  
Konzorciumvezető: Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár 
Konzorciumi tagok: Körmend Múltja, Jelene és Jövője Közhasznú Alapítvány és Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szerződött támogatás összege: 20 602 746,- Ft 
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.06.01.
 
Projekt tartalmának bemutatása: 
A projekt arra törekszik, hogy a Körmenden ma is élő hagyományokat, a városi polgárság együtt megélt ünnepeit magasabb színvonalon tudjuk megrendezni a különböző területeken működő formális és nem formális közösségeket aktív részvételével. Az egy éven át tartó események egy része immár évtizedek óta hagyományosan kerül megrendezésre, a tervezetben azonban a város ünnepnapjaihoz kapcsolódó innovatív kezdeményezések is megjelennek. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy óriási igény van a kultúra különböző szinteken való megjelenésének. Ezt támasztja alá a nagy rendezvényeken közreműködő és nézőként megjelenő lakosok nagy száma is.  
A projekt alapját a közösségek egybehangzó akarata jelenti, amelyet az évente megrendezett Civil Fórumon is megerősítettek. A megvalósítási igényt erősíti a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia, amely megalkotásakor ugyancsak a helyi közösségek, intézmények, magánszemélyek, gazdasági társaságok céljainak összegzéséből született meg. Külön igényként kezeljük azt a szándékot, amellyel a település önkormányzata a helyi támogatási rendszeren kívül is szeretné elismerni a civil közösségek munkáját, tevékenységét, amellyel hozzájárulnak a város megtartó erejének növeléséhez, a kulturális paletta színesítéséhez.  


A programok 2/3 -a megvalósításra került, a kialakult járványhelyzet miatt a kedvezményezett kérte a programok átütemezését és fennmaradó közel 7 millió forint felhasználásának lehetőségét 2021 évi célok megvalósítására. pénzügyi elszámolása részben folyamatban van.
6. Rendészeti Sport Egyesület3.994.785 Ft
Sportágválasztó napokat szervezett az egyesület a városban működő más sporttal foglalkozó szervezetek bevonásával ahol az érdeklődők megismerkedhettek az adott sport alapjaival.
A programok megvalósításra kerültek, jelenleg a pénzügyi elszámolása folyamatban van.
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00549
7.Körmend múltja, jelene, jövője alapítvány : 4.000.260 Ft
Projekt megnevezése:
ANNO körmendi cipőgyár
 
Kedvezményezett neve:
Körmend Múltja, Jelene és Jövője Közhasznú Alapítvány
 
Szerződött támogatás összege:
4.000.260,- Ft
 
Támogatás mértéke:
100 %
 
Projekt tartalmának bemutatása:
 
A Körmend Múltja, Jelene és Jövője Közhasznú Alapítvány TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02137 azonosítószámú, „ANNO körmendi cipőgyár” című pályázatával 4.000.260,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a TOP-7.1.1-16-H-071-5 kódszámú, "Közösségi, kulturális és szabadidős programok megvalósítása Körmenden” című felhívás keretén belül.
 
A Körmend Múltja, Jelene és Jövője Közhasznú Alapítvány elkötelezett a város kulturális örökségének megőrzése és átörökítése mellett, különösen a kulturális rendezvényekkel a Batthyány-örökség megőrzése mellett. Jelen projekt keretében a cipőgyár előtti kastély életét, a kastély és az üzem együttes működésének időszakát és a megszűnt gyár utáni, rehabilitálás előtti időszakot kívánjuk megmutatni az érdeklődők számára. Hozzájárulva ezzel ahhoz a kulturális örökség és közösségi színtér kialakításához, amely a város és az állam, mint tulajdonos kooperációjában a közeljövőben megvalósul.
A területen történő beruházás előtt a Közalapítvány a jelen projekt segítségével kívánja az aktív 45 év részbeni hangulatát megidézni, megteremtve ezzel a lehetőségét találkozásoknak ismerkedéseknek, ismeret és információ átadásának.
A projekt keretében megvalósítandó rendezvény segítségével a város arculatát, ipari tevékenységét nagyban meghatározó üzem egykori hangulatát kívánjuk bemutatni, valamint a felnövő nemzedék számára megmutatni a gyáron belüli tömegszervezeti hálózatok egykori létét, a cipőgyár és a cipőgyártás körmendi történetét.
 
 
Projekt befejezési dátuma: 2021. szeptember 04.
 
Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02137


8.Szociális Szolgáltató és Információs központ : 3.000.000 Ft
Láss csodát! Azonosítószám: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00586
 Kedvezményezett: 
Konzorciumvezető: Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ 
Támogatás összege: 3 000 000,- Ft 
mértéke: 100 % 
Projekt időtartama:
 A projekt megvalósításának kezdete 2019.09.01.
 A projekt fizikai befejezésének határideje 2021.01.29. 
Projekt tartalmának bemutatása: 
A projekt célja: A projekt a fogyatékkal élő emberek társadalmi kirekesztettségének megoldására irányul azáltal, hogy javítja a társadalomban való beilleszkedésüket, illetve újra beilleszkedésüket. A fogyatékos emberek nem lehetnek másodrendű polgárok, lehetőséget kell adni számukra, hogy képességeiket, tehetségeiket be tudják mutatni, ezáltal Körmend város identitását alakítva. A projekt fő elemei a fogyatékossággal élők csoportos és egyéni produkciói bemutatkozó jelleggel. Fogyatékosokkal foglalkozó szakemberek akik megfelelő tapasztalattal bírnak, mentorálják a fogyatékossággal élőket. Több hónapos előkészületek és felkészítés előzi meg a gálát. A megvalósítást 2019. októberében tervezzük a város 775 éves rendezvénysorozatához kapcsolódva. A projekt lezárásával összegyűjtjük tapasztalatainkat mit sikerült megvalósítani, mit értünk el. A rendezvény legfontosabb prioritása a fogyatékkal élők, rászorulók és hátrányos helyzetben élők társadalmi kötelékének erősítése, a hátrányban élők elfogadtatása, az interperszonális kapcsolatok erősítése embertársaink között. A projekt helyszíne az intézmény székhelye, valamint a Batthyány Örökségközpont Látogatóközpontja, ami teljes mértékben felújított és akadálymentesített környezetet biztosít egy ilyen nagyszabású program megvalósításához
9.Szociális Szolgáltató és Információs központ : 5.000.000 Ft
Azonosítószám: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00585

Kedvezményezett neve: Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ
A projekt címe: A világ más szemmel.
A támogatás összege: 5 000 000,- Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00585
A projekt fizikai befejezési dátuma: 2021.07.27.


Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt célja:
A fogyatékos személyek, a hátrányos helyzetűek, az időskorúak társadalomba való integrálásának, az előítéletek lebontásának elengedhetetlen feltétele, hogy a társadalom megismerje őket. A társadalmi tudat formálásában mindig nagy szerepe van a személyes példamutatásnak. Egy ilyen nap, ahol bemutatkozhatnak a sport, a kultúra területén elengedhetetlen.
A rendezvény legfontosabb prioritása a fogyatékkal élők, rászorulók és hátrányos helyzetben élők bemutatkozása, integrálása a társadalomban. Figyelemfelhívás arra, hogy ők is itt élnek, a társadalom tagjai, hasznosak, mint mindenki más, csak lehet egy kicsit másképp. Fontos a kulturális és szórakozási lehetőség, amelyek szegmensei a rendezvénynek, hiszen lehetőség az integrálódásra, együttgondolkodásra, az exogén okok folytán a spontán megismerésre.
10. Körmendi Alapfokú Zene- és Táncművészeti Iskola 4.000.000 Ft
Projekt címe: HELYI MŰVÉSZEK A KÖRMENDIEKÉRT
Kedvezményezett neve: Szombathelyi Tankerületi Központ Körmendi Alapfokú Zene- és Táncművészeti Iskola
Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00457
Támogatás összege: 1.496.650 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Fizikai kezdés dátuma: 2021.03.01.
Fizikai befejés dátuma: 2021.05.04.
A projekt tartalmának bemutatása
A eszközök beszerzése
• Fénytechnika,
• Hangtechnika,
• Hangosítás - tárolás, állagmegőrzés,
• Hangszer- vibrafon,
A rendezvényeken résztvevő művészek közvetlenül és kézzelfoghatóan is megismertethetik a gyermekekkel a hangszereket, hangszerek jellemzőit, zenei illetve táncstílusokat. A programelemek minden társadalmi közeget elérnek életkortól, élethelyzettől függetlenül. A beszerzett vibrafonnal helyben, fogyatékkal élők külön interaktív hangszer bemutatókon vehetnek részt, ezen felül egyéb rendezvényeken évente legalább tíz alkalommal tudjuk bemutatni, megközelítőleg harminc évig. Az egyes rendezvényi napokra a közösség és művészek, előadók által igényelt hang és fénytechnika szabadon használható, sok program megvalósítható ez által. A hang és fénytechnikai illetve hang és fénytechnika biztonságos tárolására és szállítására alkalmas eszközökkel, elindítunk egy új helyi művészeti értékrendet rendezvények és előadások formájában. 

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00457
11. Béri Balogh Ádám táncegyüttes : 4.000.000 Ft
A szülőföld hagyományai a BBÁ programjaiban c. projekt programjainak megvalósítása 50 %-ban, a májushoz köthető népszokások (májusfa állítás és kitáncolás) várhatóan az online térben lesznek megrendezve.
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00454
Eszközbeszerzés 
A támogatások intenzitása: 100%. 

Csaba József Honismereti egyesület 539.152 Ft
Eszközök beszerzése megtörtént, pénzügyi elszámolása folyamatban van.
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00452
Bereki bárkás Egylet egyesület 740.283 Ft
Eszközök beszerzése megtörtént, pénzügyi elszámolása folyamatban van.
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00451
Rendészeti Sportegyesület 1.499.970 Ft
Eszközök beszerzése megtörtént, pénzügyi elszámolása folyamatban van.
Béri Balogh Ádám Táncegyüttes 1.500.000 Ft
Eszközök beszerzése megtörtént, pénzügyi elszámolása folyamatban van.
Város Vegyeskar  együttes 686.500 Ft
Eszközök beszerzése megtörtént, pénzügyi elszámolása folyamatban van.
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00443
Körmendi Alapfokú Zene- és Táncművészeti Iskola 1.496.650 Ft
Eszközök beszerzése megtörtént, pénzügyi elszámolása folyamatban van.
Városi Fúvószenekar egyesület 519.430 Ft
Eszközök beszerzése megtörtént, pénzügyi elszámolása folyamatban van.
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00453
Szabadtéri közösségi terek felújítása
A támogatások intenzitása: 100%. 

Körmend Város Gondnoksága 19.250.000 Ft
A  játszótéri eszközök beszerzése és telepítése megtörtént, pénzügyi elszámolása megtörtént.
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00439
Nemzetközi kapcsolatépítés projektek 
A támogatások intenzitása: 100%. 

Körmendi Kulturális Központ 5.982.800 Ft
Projekt megnevezése:  
VÍZ, AMI ÖSSZEKÖT I-II.

Projekt azonosító száma:           
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01925

Kedvezményezett neve:             
Körmend Város Önkormányzata

Szerződött támogatás összege:
5.982.800,-Ft

Támogatás mértéke:     
100%

Projekt befejezési dátuma:        
2022. 09. 30.


Projekt tartalmának bemutatása:
Körmend Város Önkormányzata a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01925 azonosítószámú, „VÍZ, AMI ÖSSZEKÖT I-II.” című pályázatával 5.982.800,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a TOP-7.1.1-16-H-071-6 kódszámú, "Együttműködés más hazai és külföldi települések, szervezetek kihívásainak és közösségi megoldásainak megismerése, programépítés, tapasztalatok megosztása” című felhívás keretén belül.

Körmend Város Önkormányzata VÍZ, AMI ÖSSZEKÖT I-II. pályázata civil közösségekre épít, elsősorban középiskolásokra és a vízhez kötődő civil szervezetekre.  A projekt két fő helyszíne, Körmend és Heinävesi, több mint félszáz éve ápol kitűnő kapcsolatot, amelyet 1990-ben emeltek testvérvárosi szintre. Az elmúlt évtizedek során nagyon jól működtek a cserekapcsolatok, nagyon sok körmendi jutott el Finnországba és az északi országból is számos vendég érkezett már Magyarországra. A projekt célja elsősorban tanulóknak, fiataloknak, fiatal felnőtteknek szóló közös élményprogramok megvalósítása körmendiek és Heinävesi lakosságának, aktív közösségeinek bevonásával. A települések közötti kapcsolatok lehetőséget nyújtanak, hogy az európai országok minél jobban megismerhessék egymást, tapasztalatokat cseréljenek és közösen dolgozzanak fel különböző témákat. Mindez kiterjed a kultúra, a környezetvédelem, a gazdasági fejlődés, az oktatás, a sport, az ifjúsági témák és az integráció területére.

A projekt a kapcsolati rendszer kibővítését célozza, elsősorban a középiskolás korosztály megszólításával. A középiskolás korosztály magyar-finn cserekapcsolatával közös élményprogramok megvalósítására kerülhet sor, ahol a work-shopok, kirándulások, közösen létrehozott produkciók mellett a nyelvtanulás is előtérbe kerül. A középiskolások mellett civil közösségek tagjait is érinti a program, akik a finn testvérvárossal együttműködve Magyarországon és Finnországban vesznek részt közös programokon (Finnországban – hajós verseny a finn nagy tórendszeren, a kulturális, épített és szellemi örökség megismerése, magyar és finn ízek, gasztronómiai kóstoló program, Magyarországon pedig – vízitúra a Rábán, halas ételek finn és magyar módra, vizek a környéken.

Körmendi Kulturális Központ 4.267.200 Ft
Projekt megnevezése:  
ÖRÖKSÉGÜNK, A TÁNC I-II.         
 
Projekt azonosító száma:           
TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-01926            
 
Kedvezményezett neve:             
Körmend Város Önkormányzata

Szerződött támogatás összege:               
4 267 200,- Ft    

Támogatás mértéke:     
100 %   

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja:
 2022.09.30.      


 
Projekt tartalmának bemutatása:          
A félszáz éves kulturális és társadalmi kapcsolat megerősítése, új alapokra helyezése Körmend és a cseh Rožnov pod Radhoštěm között. A cél elsősorban az, hogy közös – a múlt értékeit megőrző, ám mégis innovatív - programokat valósítsanak meg a cseh és a magyar közösség tagjai két helyszínen – Körmenden és Rožnov pod Radhoštěmben. A közösségbe tartozás élményét erősítheti az Örökségünk, a tánc I-II. című projekt, amely a tagok számára egyfelől egymás jó gyakorlatának megismerését is jelenti, másrészt épít az alkotó közösségekre és új kapcsolatok létrehozását, az eddigi kapcsolatok megújítását, közös élmény létrehozását irányozza elő. A projekt épít arra az alapvetésre, hogy a csoportokban, közösségekben szerzett élmények erősítik a másik emberbe vetett bizalmunkat, növelik az egyén és a közösség nyitottságát és elköteleződését egy civil csoport iránt. A projekt mindezt nemzetközi kapcsolatok építésévél és erősítésével, több korosztály megszólításával képzeli el. 
    
A projekt során megvalósul:       
• Körmend város, valamint a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes Kulturális Egyesület, mint aktív városi közösség identitásának erősítése, a fiatalabb korosztályok megszólítása
• Körmend város kulturális-, és közművelődési életének magasabb szintű konszolidációja
• Körmend város társadalmi megtartó erejének növelése azzal, hogy fiatal korosztályokat is bevon a programba
• Körmend város közművelődési (kulturális) területének erősítése a nemzetközi kapcsolatok kiaknázásával.
 
 A projekt szükségessége abban áll, hogy egy ötven éve fennálló kulturális, társadalmi kapcsolat megújítását célozza meg fiatalabb korosztályok bevonásával, akik tovább tudják vinni a több évtizedes múlttal rendelkező együttműködést Körmend és Rožnov pod Radhoštěm között. Körmend Város Önkormányzata nyitott más nemzetek kultúrája iránt, az éves rendezvényein fellépőként gyakran szerepeltet külföldi fellépőket, ezzel is erősítve a nemzetközi kapcsolatokat. A cél más nemzetek kultúrájának megismerése, a jó gyakorlatok feltérképezése, tanulás egymástól úgy, hogy fókuszban van más országok társadalmi és kulturális öröksége.        
A Körmendi Kulturális Központtal évtizedek alatt aktívan együttműködő, kezdetben az intézmény égisze alatt működő Béri Balogh Ádám Táncegyüttes több mint félszáz éves, 1968-ban alakult. Az együttes Körmend város kiemelt civil közössége, az elmúlt évtizedek során komoly energiát mozgósított a néptáncos utánpótlás nevelést illetően, emellett komoly szellemi műhely, aktív közösséggé alakult. Alaptevékenységében a nemzeti hagyományos mozgáskultúra a néptánc, a hagyományok ápolását, továbbadását tekinti feladatának. Tevékenysége kiterjed az ifjúságnevelés, művészeti alkotói műhelymunka, köznevelés, közművelődés területére. Jelentős hatással van a város és térsége művészeti, közösségi életére – rendezvényeik, műsoraik regionális és nemzetközi hírnevet szereztek. Az eredeti felgyűjtött néptáncokat, szokásokat a magyar nyelvterület minden tájáról tanulják, megismerve azok sajátosságait, jellemző stílusjegyeit, amelyeket úgynevezett folklór koreográfiákban, stílushű viseletekben állítanak színpadra. Jellemző az együttes repertoárjára a feldolgozó, táncszínházi művek bemutatása is, amelyeket meghívott koreográfusok tanítanak be.
Az együttes kulturdiplomácia területén is erős, már a (politikai) nyitás évében (1968), a szakmai munka következetességének köszönhetően ausztriai meghívásnak tudott eleget tenni a csapat, amely megnyitotta a nemzetközi kapcsolatok kialakulásának sorát. Itt kezdődött a csehországi Radhost Táncegyüttessel a máig tartó kapcsolat, amely ma is élő és hivatalosan jegyzett testvérvárosi kapcsolat Körmend és Roznov pod Radhostem között. Az együttes az évek során több nemzetközi fesztiválra vitte Körmend és Magyarország hírnevét többek között cseh, lengyel, német, olasz, francia, török, bolgár nyelvterületeken. 
 
A projekt célja a magyar és cseh kulturális és társadalmi kapcsolatok erősítése, alapozva a meglévő kapcsolati hálóra, de kibővítve azt. A projekt épít a fiatalokra, így jövőbe mutató és elsegítheti hosszú távon a két város közötti együttműködés fenntartását, fennmaradását. Közösségalapú programalkotás: Az Örökségünk, a tánc I-II. című projekt azt a célt tűzte ki, hogy elősegítse a tudás, a tapasztalat megosztását különböző nemzetek között. Kapcsolódási pont a tánc, az előadóművészet, ami határokon átível. A projektben résztvevő két partnerváros – Körmend és Rožnov pod Radhoštěm – nem csak kulturális területen gyarapodhat ezáltal, hanem a partnerek megoszthatják tapasztalataikat, a kis és középvársokra jellemző városfejlesztési dilemmákat, és megismerhetik a helyi gazdaság, turizmus, társadalmi élet bővítési lehetőségeit. A projektbe aktív közösségeket vonnak be, amely egyrészt előre mozdíthatja a helyi identitás és elkötelezettség növelését, ugyanakkor arra is lehetőséget biztosít, hogy a részvevők megismerjék egymás kultúráját, közös produkciót hozzanak létre és újabb közösségi tervezéssel ösztönözzék a további kreatív beavatkozásokat. Az Örökségünk, a tánc I-II. program valós igényeken alapuló terveket tartalmaz. A bevont, érintett és érdekelt csoportok elköteleződése növekszik a célterület, jelen esetben a kultúra és a hagyományok iránt, megjelenik a növekvő felelősség, a büszkeség érezte, valamint a helyi és a nemzeti identitás. Ezáltal növekedhet a civil aktivitás, az önkénes hajlandóság. Felszínre kerülhetnek a kreatív megoldások, rejtett helyi és nemzetközi potenciálok. A magyar-cseh együttműködéssel a cél úgynevezett „place markingok”, jó helyek létrehozása. Ez azt jelenti, hogy aktív civil közösség, közösségek városi támogatással olyan jól működő, élhető tereket hoznak létre, amelyek túlmutatnak a hagyományos fizikai vagy funkcionális fókuszú fejlesztéseken. A magyar-cseh együttműködés célja egy település múltbéli értékeinek, történelmének, gyökereinek közös feltérképezése, hiszen ez  hatalmas erőt és önbizalmat adhat a közösségnek a pozitív jövőkép felállításához és közös megvalósításához.
 
A résztvevő felek számára lehetőség nyílik közös párbeszédre, a közös célok meghatározására, a hosszú távú együttműködés fenntartására. Szintén az előnyök közé sorolható, hogy a helyi adottságok, források jól feltérképezhetők, így számtalan értékes, a közösségi tervezéshez jól használható információval is szolgálhatnak a részvevők. Fő cél a közös programalkotás, a közös gondolkodás, a fő kihívások átbeszélése, a legfontosabb közös célok kialakítása, prioritások megállapítása. A nyilvános bemutatkozási lehetőségek azt biztosítják, hogy a projektben résztvevőket a nyilvánosság még jobban megismerheti. A kihívást jelen projekt esetében az jelenti, hogy egy félszáz éves kapcsolatot kell megújítani, új alapokra helyezni, ami fontos a magyar és cseh területen élő civil közösségek számára, de fontos a két város marketingje szempontjából és a az együttműködés fenntarthatósága szempontjából is. A magyar-cseh kapcsolatban bőven van fejlesztési potenciál, például a különböző kultúrák találkozásának témaköre, közös produkciók megvalósítása, más civil közösségek bevonása az együttműködésbe.
Zárt Közösségi tér felújítása
A támogatások intenzitása: 100%. 

Körmend Város Önkormányzata103.000.000 Ft
Körmendi közösségi színtér felújítása
Azonosítószám: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00744


Kedvezményezett:
Konzorciumvezető: Körmend Város Önkormányzata

Támogatás összege: 103 000 000,- Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt időtartama:
A projekt megvalósításának kezdete: 2021.01.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.05.31.


Projekt tartalmának bemutatása:


Körmend Város Önkormányzata a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00744 azonosítószámú, „Körmendi közösségi színtér felújítása ” című pályázatával 103.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a TOP-7.1.1-16 kódszámú, "Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése” című felhívás keretén belül.
Körmend városában több színtéren van lehetőség közösségi akciók, egyesületi programok, csoportok találkozására, megmutatkozására. Azonban a kor követelményeinek megfelelő infrastruktúrával felszerelt nagyobb létszámú rendezvény befogadásra alkalmas tere a Batthyány kastély színházi körülményein túl csak a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár intézmény Berzsenyi utcai székhelyén áll rendelkezésre. A városközpontban található épület helyi védettség alatt áll, aszfaltos úton megközelíthető, belső udvar köré szervezett. Az épületben jelenleg egy nagyterem színpaddal és 3 klubhelység biztosítja a teret kulturális eseményekhez, előadásokhoz, képzésekhez.
A projektben tervezett építési munkák összetett beruházásként valósulnak meg a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár által megvalósításra kerülő "Energiahatékonyság a közművelődés területén" című, TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00029 azonosítószámú projekttel.
A két projekt által finanszírozott beruházás keretében az energetikai beavatkozásokon túl az alábbi tevékenységek valósulnak meg: eszközbeszerzés, zöldfelület kialakítás, térburkolat rendezés, kisléptékű infrastruktúra fejlesztés, belső átalakítás.
A fejlesztés eredményeként felújított fogadótér, öltözővel ellátott nagyterem és eszközökkel bővített intézmény áll rendelkezésre a körmendi székhelyű csoportok, közösségek részére. A belső udvar felújításával egy újabb szabadidő aktív eltöltésre alkalmas tér válik biztosítottá.

A déli épületszárny akadálymentesítése, az előtérből nyílóan a meglévő vizesblokk átalakításával valósul meg. A jelenleg raktár céljára használt keleti (udvari) épületszárnyban öltöző helyiségek kialakítására kerül sor a szükséges vizes helyiségekkel. A jobboldali épületszárny utcafronti, alápincézett helyiségeinek utólagos falszigetelése a meglévő vakolatok eltávolítását követően OXIDTRON technológiával tervezett.

A zárt kapuszín és a belső udvarok burkolatai felújításra kerülnek növényszigetekkel kialakítva.
Új kerítésfal épül a belső udvar szomszédoktól való elhatárolására. Kiemelt növény-ágy kialakítására falazat épül a belső udvaron. A növényzet és udvari berendezések, növényládák, kerti padok kerülnek telepítésre.

Bejárat akadálymentesítése a belső udvar felöl, rámpa építéssel valósul meg csúszásgátló beton térkőből.
A fejlesztéseknek eredményeként az óvárosban található épület külső-belső megújulása a településkép modernizálásához is hozzájárul