Közlemény

2020. november 10. 09:27:17  nyomtatási kép
Közlemény
Tisztelt Pályázók!
Módosul a Top 7.1.1-16-H-071-5 kódszámú, Közösségi, kulturális és szabadidős
programok megvalósítása Körmenden című felhívás.

A módosított felhívásokat megtalálják a Pályázatok menüpontban.
A felhívás a következő pontban módosul:

a helyi felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt minimum 1
millió Ft maximum 30 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a
rendelkezésre álló forrás erejéig;

4.1. Támogatást igénylők köre (kiegészítésre kerül)n) mikro-, kis- és középvállalkozás (GFO 113, 116, 117)

4.3.1. A helyi támogatási kérelem HACS-hoz történő benyújtásának határideje és módja
Jelen helyi felhívás keretében a helyi támogatási kérelmek benyújtására 2019 év 01 hó 02 naptól
2020 év 11 hó 20 napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került helyi támogatási kérelmek
kerülnek együttesen elbírálásra:
2019 év 04 hó 18 nap
2020 év 12 hó 15 nap

Rendelkezésre álló keretösszeg : 4.001.570 Ft

5.5. Az elszámolható költségek köre (kiegészítésre kerül)
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
szakmai megvalósításhoz kapcsolódó helyiségbérleti díj
szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközök és immateriális javak bérlési költsége

5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások A projekt tervezése
során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges
figyelembe venni:
Költségtípus
Maximális mértéke az összes
elszámolható költségre
vetítve (%)
Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások
lefolytatásának költsége)
7%
Projektmenedzsment 2,5%
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 0,5%
Rezsiköltség 1%
Tartalék 5%
Eszközbeszerzés 30%
Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a
támogatási kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező.

Körmend, 2020. november 10.