Közlemény

2019. augusztus 01. 13:44:39  nyomtatási kép
Közlemény

Tisztelt Pályázók!

Módosul a Top 7.1.1-16-H-071-6 kódszámú, Együttműködés más hazai és külföldi
települések, szervezetek kihívásainak és közösségi megoldásainak megismerése,
programépítés , tapasztalatok megosztása című felhívás. A módosítás értelmében a
felhívásban a 4.3.1. A helyi támogatási kérelem HACS-hoz történő benyújtásának határideje
és módja fejezetben a benyújtási időszak végső dátuma 2019.07.31-ről 2019.10.31-re
módosul.

A módosított felhívásokat megtalálják a Pályázatok menüpontban.

A felhívás a következő pontban módosul:
4.3.1. A helyi támogatási kérelem HACS-hoz történő benyújtásának határideje és módja
Jelen helyi felhívás keretében a helyi támogatási kérelmek benyújtására 2019 év 05 hó 23 naptól
2019 év 10 hó 31 napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került helyi támogatási kérelmek
kerülnek együttesen elbírálásra:

2019 év 06 hó 28 nap
2019 év 07 hó 31 nap
2019 év 08 hó 30 nap
2019 év 09 hó 30 nap
2019. év 10 hó 31 nap